GaiaNET
Netzwerk für
Globale Meditationen

LightShift 2000
Globale Meditationen
1. Jan. 1999/ 2000/ 2001, 00:12 Uhr

LIGHTSHIFT-KLEIN.GIF (8450 Byte)

Nach oben ] Italiano ] Francais ] English ] Russian ] Espanol ] Poland ] [ Czech ] Hungary ] Norway ]

 

 

LightShift2000

LS-Logo-mittel.gif (21267 Byte)

zapnęme svętlo svęta!

 

predstav si milióny dętí, zen a muzü
slouçené stejným nádherným duchem

 

spojme se v synchronizované univerzální meditaci
pozvednout vędomí lidstva

potvrzme...
zít veselejší nové vidęní na nęmz se müze podílet všechno zivé

zviditelnęme tisíc rokü míru na zemi... zaçínající v tomto okamziku

obejmęme
všechny lidi, kterékoli rasy,
nábozenství, ne-nábozenství, víry çi národnosti

vzpomenme si...
v srdci není delení jen jednota v duchu

všichni jsme deti boha v lidské rodine

necht´ krása v našich srdcích
skvelost našich myslí a bozskost našich duchü stvorí tuto novou vizi

necht´ láska a svętlo naplní naše zivoty a zmęní náš svęt...
a z tohoto velkého ducha... sejdeme se vyjasnit budoucnost

 

1.ledna 2000, 0 hodin 12 minut
zapneme svetlo sveta

 

(preklad z anglictiny md)

 

Nach oben ] Italiano ] Francais ] English ] Russian ] Espanol ] Poland ] [ Czech ] Hungary ] Norway ]

GaiaNET - Netzwerk für Globale Meditationen
www.holoenergetic.com